“D’Kanner hu Recht op Häerzensbildung” – de CDSE am RTL Interview

  • Veronique SCHONS

Gëschter Owend war d’Diane Dhur als Directrice vum CDSE am RTL Journal ze gesinn. D’Thema war Mobbing an Konfliktsituatiounen an der Schoul an d’Noutwennegkeet vun enger Häerzensbildung. Den Artikel dozou fannt Dir hei.

De Moien konnt een d’Madamm Dhur dann och am RTL Radio héieren. Hei ass et och dorëms gaangen, dass Kanner a Jugendlecher oft net eescht genuch geholl ginn. Den Ausschnëtt fannt Dir ënnert dësem Link.

Colloque 2022 - Videos jetzt online

  • Veronique SCHONS

Sämtliche Unterlagen und Videos des Kolloquiums 2022 sind ab sofort unter diesem Link oder unter Informationen -> Kolloquium abrufbar.

Tous les informations et les vidéos du colloque 2022 sont désormais disponibles sous ce lien ou sous Informations -> Colloque.

 

Gruppenfortbildung für Eltern / Erziehungsberechtigte

  • Veronique SCHONS

Das Programm STEP (Systematic Training for Effective Parenting) ist ein Angebot des CDSE, das einen praktischen und sofort anwendbaren Ansatz ermöglicht und Eltern/Erziehungsberechtigte dabei unterstützt, glückliche, selbstbewusste Kinder großzuziehen, die in der Lage sind, Konflikte zu lösen und Verantwortung zu übernehmen.

Der nächste Kurs (kostenfrei) wird vom 3.10. - 28.11. in Münsbach angeboten. Der interaktive Rahmen (Gruppe von max. 14 TeilnehmerInnen) ermöglicht es Eltern/Erziehungsberechtigten, sich gegenseitig zu ermutigen und ihre Anliegen und Bedürfnisse zu teilen.

 

Directrice als Invitée am Podcast "Mit Kindern wachsen"

  • Veronique SCHONS

De 24. November war eis Directrice Diane Dhur Invitée am Podcast "Mit Kindern wachsen" vun der Madamm Berenice Boxler. An dësem Podcast diskutéieren déi Zwee iwwert d'Thema vun der Achtsamkeet an der Schoul. D'Diane stellt de CDSE fir an schwätzt iwwert de SEE Learning an d'Wichtegkeet vun enger emotionaler an sozialer Bildung, virun allem während an och no der COVID Pandemie. Et gëtt och méi generell iwwert d'Roll vun der Schoul geschwat, an dass sech net nëmmen op d'Wëssensvermëttlung soll beschränkt ginn, mee och aner Liewenskompetenzen onbedéngt missten opgebaut, trainéiert an ennerst¨etzt ginn.

De Podcast kann een entweder op instagram oder op PodBean lauschteren.

Colloque 2021

  • Veronique SCHONS

Sämtliche Unterlagen (powerpoint und Videos) des Kolloquiums 2021 "SchülerInnen, die Systeme sprengen" sind ab sofort unter diesem Link abrufbar.

Tous les supports (powerpoint et vidéos) du colloque 2021 "les él´èves qui font exploser les systèmes" sont désormais disponibles sous ce lien.

 

logo du centre de développement socio-émotionnel
"Nous trouverons un chemin...
ou nous en créerons un." (Hannibal)

Contact

  • +352 247-65117
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.