Skip to main content

Directrice als Invitée am Podcast "Mit Kindern wachsen"

  • Veronique SCHONS

De 24. November war eis Directrice Diane Dhur Invitée am Podcast "Mit Kindern wachsen" vun der Madamm Berenice Boxler. An dësem Podcast diskutéieren déi Zwee iwwert d'Thema vun der Achtsamkeet an der Schoul. D'Diane stellt de CDSE fir an schwätzt iwwert de SEE Learning an d'Wichtegkeet vun enger emotionaler an sozialer Bildung, virun allem während an och no der COVID Pandemie. Et gëtt och méi generell iwwert d'Roll vun der Schoul geschwat, an dass sech net nëmmen op d'Wëssensvermëttlung soll beschränkt ginn, mee och aner Liewenskompetenzen onbedéngt missten opgebaut, trainéiert an ennerst¨etzt ginn.

De Podcast kann een entweder op instagram oder op PodBean lauschteren.